press
21.11.2019 czwartek
PressPresserwisJedynki gazetGrand PressGrand Press PhotoKontakt
Press | Prenumerata | E-prenumerata | Książki | Wydania archiwalne |  Twój koszyk : 0.00 zł
Prenumerata
A A A
Ochrona prywatności
Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników naszego wortalu. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach wortalu Press.pl

Rejestracja użytkowników

Dostęp do zawartości wortalu Press.pl nie jest uwarunkowany wypełnianiem przez użytkownika jakichkolwiek formularzy rejestracyjnych. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum.

Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zbieranych podczas procedury sprzedaży są zamieszczone w regulaminach korzystania z poszczególnych produktów wortalu.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach zamówień są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze wortalu Press.pl w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Ochronę danych zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

Zakres udostępniania danych

Wortal PRESS.PL nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania współpracującym z nami podmiotom ogólnych zestawień statystycznych dotyczących głównie oglądalności naszego portalu. Nie będą one pozwalały na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między portalem Press.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z wortalu Press.pl.
Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie cookies na innych stronach dostępnych przez linki zamieszczone w wortalu Press.pl

Linki

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli witryn, do których linki umieszczamy na stronie Press.pl.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii.
powrót
następny »
ARCHIWALNE NUMERY

Regulamin serwisu

Press
www.press.pl
Press sp. z o.o. sp.k.
ul. J.H.Dąbrowskiego 75/66
60-523 Poznań
Grand Press
www.grandpress.pl
Grand Press Photo
www.grandpressphoto.pl
Presserwis
www.presserwis.pl
© Press sp. z o.o. sp.k.